Как работим

Връщаме отговор на Вашето запитване до часове.

Запазваме час при нотариус.

Изготвяме необходимите документи за покупко-продажбата: скици, характеристики, данъчни оценки.

Изплащаме сумата посочена в офертата на: